Badania laboratoryjne

Bezpośrednio w naszym centrum CORROTECH TRADE s.r.o. W większości oferujemy możliwość laboratoryjnego badania materiałów ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny obróbki powierzchni. Wiarygodne badania materiałów są zatem najbardziej satysfakcjonującą metodą weryfikacji, czy materiały stosowane w Twoich procesach spełniają oczekiwania i są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W naszym laboratorium wykonujemy m.in.: test na działanie ozonu i gazów, test rozciągania i ściskania, efekt środowiska korozyjnego, zmęczenie materiału, efekt uderzenia, palność, analizę termomechaniczną, test rozdzierania, pomiar twardości Shore’a dla materiałów niemetalicznych, pomiar połysku powierzchni, itp. Nasze laboratorium wykonuje również próbki dla celów badawczych, rozwojowych lub testowych, jak również dla celów marketingowych i promocji produktu.