Kontrola wykończenia powierzchni

CORROTECH TRADE s.r.o. posiada własnych regularnie szkolonych inspektorów korozji, inżynierów posiadających międzynarodowe certyfikaty FROSIO, AMPP (NACE, SSPC) i APC. Jako firma jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Inżynierów Korozji (AKI). Oferujemy kompleksowe usługi kontrolne i doradcze w zakresie antykorozji powierzchni, w tym przygotowanie ekspertyz i wniosków w zakresie obróbki powierzchniowej. Jesteśmy gotowi przeprowadzić pomiary, badania i testy, wystawić raporty z przeprowadzonych badań z danymi wyjściowymi wartości pomiarowych, dokumentacją fotograficzną i wszystkimi innymi wymogami raportu z kontroli. Wystawiamy również raporty i sprawozdania z kontroli w języku angielskim lub niemieckim z wszystkimi wymaganymi międzynarodowo parametrami.