Dekontaminace vnitřních částí potrubí pro pitnou vodu technologií FALCH®

Za použití ultra-vysokotlakého vodního paprsku (2 500 barů) techologie FALCH® bylo provedeno čištění vnitřních částí přivaděče pitné vody od sedimentů a zbytků původního nátěru, který zásobuje pitnou vodou více jak jeden milion spotřebitelů. Pro samotný proces bylo použito rotačního robotického nástavce určeného pro prtrubí o průměru 1 600 mm a mobilní jednotky pro otryskávání vodním paprskem FALCH® Trail Jet 125 2500-26-0-d s provozním tlakem 600 – 2 500 barů, s dieselovým pohonem. Společnost CORROTECH TRADE s.r.o. dodala kompletní ultra-vysokotlaký systém realizační firmě včetně potřebných vysokotlakých hadic, spojek a nezbytného školení pracovníků v místě určení.