Inspekce přípravy povrchu a jakosti provedeného nátěru s měřícím přístrojem DEFELSKO®

Při provádění inspekční činnosti vnitřního nátěru na nově budované ocelové konstrukci nádrží, inspekční organizace požadovala kompaktní řešení měřících technologií pro všechny fáze přípravy povrchu a následné zhodnocení jakosti provedeného nátěru. Elegantním řešením byl měřící přístroj DEFELSKO® PosiTector® Advanced a to díky své modulární architektuře. Dle připojené sondy se z něj stává měřicí přístroj pro daný typ měření, ať již je to měření klimatických podmínek, měření drsnosti povrchu, měření zasolení povrchu, měření tloušťky nátěru na kovech či nekovech, ultrasonické měření tloušťky materiálu, atd. S jedním přístrojem a patřičnými sondami v jednom kufříku DEFELSKO® je možné zabzpečit kvalitu provedení celého projektu.