49 Konferencja – Projektowanie i eksploatacja urządzeń do obróbki powierzchniowej

Projektování a provoz povrchových úprav

Na stronie 15. – W dniu 16 marca 2023 roku nasza firma uczestniczyła w międzynarodowej konferencji Design and Operation of Surface Treatment w Pradze. Wprowadziliśmy specjalne technologie obróbki strumieniowej Sponge-Jet, Bristle Blaster oraz powłoki kompozytowe do najbardziej wymagających warunków pracy CORROCOAT i REZORECT.

Konferencja odbyła się we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów Korozji, Czeskim Towarzystwem Obróbki Powierzchni, Stowarzyszeniem Czeskich i Słowackich Zakładów Cynkowych, Stowarzyszeniem Producentów Powłok Republiki Czeskiej, instytutami naukowo-badawczymi, uniwersytetami, władzami państwowymi, czeskimi i zagranicznymi firmami, partnerami medialnymi oraz pod patronatem Czeskiej Izby Gospodarczej.