AIRBLAST® DMH-125 oczyszczarka pneumatyczna z blokadą bezpieczeństwa

Numer produktu
1203004
Sterowanie zaworem pneumatycznym oczyszczarki AIRBLAST® DMH-125 z blokadą bezpieczeństwa. Zdalna dźwignia DMH-125 jest przymocowana do dyszy i połączona z zaworem zdalnym RCV za pomocą podwójnego węża. Gdy dźwignia jest wciśnięta, zdalnie sterowany zawór RCV reaguje podnosząc ciśnienie w zbiorniku do piaskowania i rozpoczyna się proces piaskowania. Opis szczegółowy

Sterowanie zaworem pneumatycznym oczyszczarki AIRBLAST® DMH-125 z blokadą bezpieczeństwa. Zdalna dźwignia DMH-125 jest przymocowana do dyszy i połączona z zaworem zdalnym RCV za pomocą podwójnego węża. Gdy dźwignia jest wciśnięta, zdalnie sterowany zawór RCV reaguje podnosząc ciśnienie w zbiorniku do piaskowania i rozpoczyna się proces piaskowania. Po zwolnieniu dźwigni DMH-125, zawór zdalnego sterowania RCV zamyka się, proces śrutowania kończy się, a w zbiorniku zostaje obniżone ciśnienie.

Więcej informacji o produktach AIRBLAST® można znaleźć na stronie www.airblast.com.

Producen: Airblast