Certyfikowane bloki metalowe do kalibracji i certyfikowane bloki styropianowe DEFELSKO®.

Numer produktu
CTKOBL-S1
CTKOBL-S2
CTKOBL-S3
CTKOBL-S4
CTKOBL-A1
CTKOBL-A2
CTKOBL-A3
CTKOBL-P1
CTKOBL-P2
CTKOBL-P3
CTKOBL-P4
CTKOBL-P5
CTKOBL-P6
CTKOBL-P7
CTKOBL-P8
Certyfikowane metalowe bloki kalibracyjne DEFELSKO® oraz certyfikowane bloki polistyrenowe są idealne do weryfikacji dokładności i działania mierników grubości powłok i stanowią ważną część spełnienia wymagań ISO oraz wewnętrznej kontroli jakości. Opis szczegółowy
Wybierz wariant

Certyfikowane metalowe bloki kalibracyjne DEFELSKO® oraz certyfikowane bloki polistyrenowe są idealne do weryfikacji dokładności i działania mierników grubości powłok i stanowią ważną część spełnienia wymagań ISO oraz wewnętrznej kontroli jakości. Wiele organizacji wymaga weryfikacji dokładności przyrządu pomiarowego na stanowisku badawczym za każdym razem, gdy przyrząd do pomiaru grubości powłoki jest wprowadzany do eksploatacji oraz w częstych odstępach czasu podczas użytkowania.

Cechy:

  • stosowane do sprawdzania dokładności i działania dowolnego magnetycznego (mechanicznego) i elektronicznego (elektronicznego) miernika grubości powłok typu 1, wiroprądowego lub ultradźwiękowego
  • idealny do stosowania w laboratorium kalibracyjnym, w terenie lub w fabryce
  • Normy z podłożem stalowym lub aluminiowym składają się z 4 płyt w ochronnym segregatorze
  • styropianowe wzorce grubości składają się z 4 bloków w trwałym akrylowym pudełku do przechowywania
  • Indywidualnie oznaczane seryjnie w celu zapewnienia identyfikowalności NIST lub PTB - zawiera certyfikat kalibracji
  • certyfikowane i oznaczone w jednostkach metrycznych i imperialnych

Więcej informacji o produktach DEFELSKO® można znaleźć na stronie www.defelsko.com.

Producen: DeFelsko

Numer produktu Wariant
CTKOBL-S1 S1 - Certyfikowane bloki metalowe 4 szt., podłoża żelazne - dla PosiTector 6000 F, FS, FRS, FN, FNS, FNRS, FXS*, FNDS PosiTest F & FM, (0 μm, 75 μm, 250 μm, 1 500 μm)
CTKOBL-S2 S2 - Certyfikowane bloki metalowe 4 szt., podłoża żelazne - dla PosiTector 6000 F0S, F45S, F90S, F90ES PosiTest DFT Ferrous & Combo, (0 μm, 75 μm, 250 μm, 1000 μm)
CTKOBL-S3 S3 - Certyfikowane bloki metalowe 4 szt., podłoża żelazne - dla PosiTest G & GM PosiPen, (0 μm, 15 μm, 40 μm, 100 μm)
CTKOBL-S4 S4 - Certyfikowane bloki metalowe 4 szt., podłoża żelazne - do PosiTector 6000 FXS, (0 μm, 75 μm, 1000 μm, 1900 μm)
CTKOBL-A1 A1 - Certyfikowane bloki metalowe 4 szt., podłoża nieżelazne - dla PosiTector 6000 N, NS, NRS, FN, FNS, FNRS, FNDS, (0 μm, 75 μm, 250 μm, 1000 μm)
CTKOBL-A2 A2 - Certyfikowane bloki metalowe 4 szt., podłoża nieżelazne - do PosiTector 6000 NAS, N0S, N45S, N90S, PosiTest DFT Combo, (0 μm, 75 μm, 250 μm, 500 μm)
CTKOBL-A3 A3 - Certyfikowane bloki metalowe 4 szt., podłoża nieżelazne - do PosiTector 200, 200B, (75 μm, 125 μm, 250 μm, 500 μm)
CTKOBL-P1 P1 - Certyfikowane bloki polistyrenowe 4 szt., podłoża nieżelazne - do PosiTector 6000 FT, FTS, NTS, FNTS, FTRS PosiTector 200 D, (375 μm, 2 mm, 4,5 mm, 6,5 mm)
CTKOBL-P2 P2 - Certyfikowane bloki styropianowe 4 szt - do PosiTector 6000 FJS, (2,5 mm, 6,5 mm, 13 mm, 19 mm)
CTKOBL-P3 P3 - Certyfikowane bloki polistyrenowe 4 szt - do PosiTector 6000 FJS, (375 μm, 1,5 mm, 2,5 mm, 4,5 mm)
CTKOBL-P4 P4 - Certyfikowane bloki styropianowe 4 szt - do PosiTector 6000 FJS, (1,5 mm, 2,5 mm, 4,5 mm, 6,5 mm)
CTKOBL-P5 P5 - Certyfikowane bloczki styropianowe 4 szt - do PosiTector 6000 FKS, NKS, (1,5 mm, 2,5 mm, 6,5 mm, 12 mm)
CTKOBL-P6 P6 - Certyfikowane bloki polistyrenowe 4 szt - do PosiTector 200 C, (375 μm, 1,5 mm, 2,5 mm, 3 mm)
CTKOBL-P7 P7 - Certyfikowane bloki styropianowe 4 szt - do PosiTector 6000 FHXS, (1,5 mm, 4,5 mm, 6,5 mm, 9,5 mm)
CTKOBL-P8 P8 - Certyfikowane bloki styropianowe 4 szt - do PosiTector 6000 FNGS, FLS, (13 mm, 13 mm, 13 mm, 19 mm)