Norma techniczna ISO 8501-1:2007

Numer produktu
CTISO8501-1
Przygotowanie podłoży stalowych przed nałożeniem farb i podobnych produktów. Wizualna ocena czystości powierzchni. Część 1: Etapy nacinania i etapy przygotowania podłoża stalowego niepowlekanego i podłoża stalowego po całkowitym usunięciu poprzednich powłok. Norma ocenia wizualnie stopień zardzewienia i czystość stali niepowlekanej. Opis szczegółowy
Zalecane

Przygotowanie podłoży stalowych przed nałożeniem farb i podobnych produktów. Wizualna ocena czystości powierzchni. Część 1: Etapy nacinania i etapy przygotowania podłoża stalowego niepowlekanego i podłoża stalowego po całkowitym usunięciu poprzednich powłok. Norma ocenia wizualnie stopień zardzewienia i czystość stali niepowlekanej. Norma znana jest również jako szwedzka norma dotycząca stopni oczyszczania strumieniowego z wartościami czystości w Sa i ręcznego przygotowania powierzchni środkami zmechanizowanymi w St. Norma zawiera wysokiej jakości fotografie do oceny stopnia skorodowania i czystości po czyszczeniu ręcznym i mechanicznym lub czystości po obróbce strumieniowej. Różne gatunki są określone przez opisy słowne wraz z ilustracjami fotograficznymi, które są reprezentatywnymi przykładami w zakresie tolerancji dla każdego gatunku, jak opisano słownie. Ma zastosowanie do powierzchni stali walcowanej na gorąco, przygotowanej do malowania metodami takimi jak: śrutowanie, czyszczenie ręczne lub zmechanizowane oraz czyszczenie płomieniowe.

Norma techniczna: ISO 8501-1:2007
Forma: publikacja oprawiona
Definicja normy: słowny i obrazowy
Języki: Angielski, francuski, niemiecki, szwedzki
Efektywność z: 1. 12. 2007