Sonda PosiTector® IRT – pomiar temperatury powierzchni.

Numer produktu
DEF-06310210
Wymienna sonda do PosiTector® do bezkontaktowego pomiaru temperatury powierzchni. Użyj sondy IRT, gdy musisz zmierzyć temperaturę części bez jej dotykania. Pod materiałem znajduje się 7 wstępnie ustawionych emisyjności oraz możliwość ręcznego ustawienia własnej. Opis szczegółowy

Wymienna sonda do PosiTector® do bezkontaktowego pomiaru temperatury powierzchni. Użyj sondy IRT, gdy musisz zmierzyć temperaturę części bez jej dotykania. Pod materiałem znajduje się 7 wstępnie ustawionych emisyjności oraz możliwość ręcznego ustawienia własnej. Stosunek odległości do mierzonej powierzchni wynosi 5,7 : 1. Zakres: od -70 do 380 °C temperatury powierzchni, dokładność: ± (1° C + 1%)°C temperatury powierzchni.

Więcej informacji o produktach DEFELSKO® można znaleźć na stronie www.defelsko.com.

Producen: DeFelsko
Zakres pomiarowy: od -70 do 380 °C temperatura powierzchni
Dokładność pomiaru: ± (1° C + 1%)°C temperatura powierzchni