Progresywne i niekonwencjonalne technologie obróbki powierzchni

Konference Brno.

Na stronie 29. – W dniu 30 listopada 2023 r. nasza firma wzięła udział w konferencji Progressive and Non-Traditional Surface Treatment Technologies w Brnie. Konferencja miała na celu wymianę doświadczeń w przedsiębiorstwach przemysłowych i elektrowniach, zarządców obiektów, zarządców wód, chemików i radiochemików, elektrowni jądrowych i konwencjonalnych oraz elektrociepłowni, personelu kontroli promieniowania, działów badań i rozwoju, uniwersytetów, specjalistów firm dostawczych w tej dziedzinie i innych.

Z naszego szerokiego portfolio produktów do obróbki powierzchni wprowadziliśmy specjalną technologię obróbki strumieniowo-ściernej Sponge-Jet, Bristle Blaster.