Hempadur 45143

Číslo produktu
451430000000020
Hempadur 45143 je dvousložková, polyamidovým aduktem tvrzená epoxidová nátěrová hmota, vyznačující se dobrými smáčecími vlastnostmi a nízkou propustností vody. Je samozákladující, vytváří tvrdý a pevný nátěr, který má dobrou odolnost vůči oděru a úderu, mořské vodě, minerálním olejům, alifatickým uhlovodíkům a potřísnění benzínem či podobnými produkty. Nátěrová hmota je kompaktabilní se systémem Hempel’s Multi-Tint®. Detailní popis
Odstín
KALKULAČKA SPOTŘEBY
μm
%
litrů
%
Varianty
20l
MTT

Hempadur 45143 je dvousložková, polyamidovým aduktem tvrzená epoxidová nátěrová hmota, vyznačující se dobrými smáčecími vlastnostmi a nízkou propustností vody. Je samozákladující, vytváří tvrdý a pevný nátěr, který má dobrou odolnost vůči oděru a úderu, mořské vodě, minerálním olejům, alifatickým uhlovodíkům a potřísnění benzínem či podobnými produkty. Vytvrzený nátěr je neškodný pro náklady obilnin. Vyhovuje Směrnici EU 2004/42/EC, o omezování emisí těkavých organických sloučenin: podkategorie j. Nátěrová hmota je kompaktabilní se systémem Hempel’s Multi-Tint®.

Doporučené použití:

1/ Jako vysoce nanášivý základní, podkladní a/nebo konečný nátěr v (těžkém korozním prostředí) nátěrovém systému dle specifikace. (Jako vrchní nátěr tam, kde jsou akceptovány vlastnosti epoxidových vrchních nátěrů).

2/ Pro opravu a opravné práce pro aplikace při teplotách nad -10°C/15°F na vratech nákladových prostorů, palubách, uvnitř nákladových prostorů, apod. Hempadur 45143 je určen pro použití v chladných klimatických podmínkách, Hempadur 45141 pro použití v teplých klimatických podmínkách.

Vysoce kvalitní nátěrové hmoty HEMPEL pomáhají chránit nejcennější stavby a zařízení po celém světě. Ať už řešíte jakýkoliv projekt, potřebujete vybrat správný nátěr. Takový, který dodá potřebný výkon a dlouhodobou ochranu, bude mít minimální dopad na životní prostředí a pomůže vám, aby aplikace byla co nejbezpečnější. Řízení kvality produktů HEMPEL odpovídá normám ISO, NORSOK, OHSAS stejně jako lokálním nařízením. Více o produktech společnosti HEMPEL naleznete na stránkách výrobce www.hempel.cz.

Výrobce: Hempel
Konečný vzhled: polo-lesklý
Objem sušiny: 60 ± 2%
Poměr míchání: Báze 45148 : Tužidlo 97430 (3 : 1 objemově) Před použitím řádně promíchejte.
Ředidlo: Hempel's Thinner 08450
Čistící přípravek: Hempel's Tool Cleaner 99610, Hempel's Thinner 08450

Hempadur-45143.pdf Stáhnout