Hempadur Mastic 45880

Číslo produktu
458800000000005
458800000000020
Hempadur Mastic 45880 je polyamidovým aduktem vytvrzovaná, vysokosušinová epoxidová nátěrová hmota. Vytváří tvrdý a pevný nátěr, má dobré smáčecí vlastnosti a vytvrzuje při nízkých teplotách. Vyhovuje směrnici EU 2004/42/ES, Směrnice o barvách o omezení těkavých organických sloučenin: podkategorie j. Nátěrová hmota je kompaktabilní se systémem Hempel’s Multi-Tint®. Detailní popis
Odstín
KALKULAČKA SPOTŘEBY
μm
%
litrů
%
Varianty
5l 20l
Doporučujeme
MTT

Hempadur Mastic 45880 se doporučuje jako samozákladující, povrchově odolný nátěrový systém nebo jako mezivrstva nebo vrchní nátěr v systémech, kde je vyžadován nízký obsah VOC a vysoká vrstva nátěrového filmu. Produkt lze použít, pokud jsou požadovány rozšířené nové nátěrové vlastnosti polyuretanových vrchních nátěrů. Může být také použit přímo na silikát zinku nebo stříkán na pokovené povrchy. Výrobek lze použít pro drobné opravy v místech pod úrovní ponoru. Nátěrová hmota je kompaktabilní se systémem Hempel’s Multi-Tint®.

Vysoce kvalitní nátěrové hmoty HEMPEL pomáhají chránit nejcennější stavby a zařízení po celém světě. Ať už řešíte jakýkoliv projekt, potřebujete vybrat správný nátěr. Takový, který dodá potřebný výkon a dlouhodobou ochranu, bude mít minimální dopad na životní prostředí a pomůže vám, aby aplikace byla co nejbezpečnější. Řízení kvality produktů HEMPEL odpovídá normám ISO, NORSOK, OHSAS stejně jako lokálním nařízením. Více o produktech společnosti HEMPEL naleznete na stránkách výrobce www.hempel.cz.

Výrobce: Hempel
Konečný vzhled: polo-lesklý
Objem sušiny: 80 ± 2%
Poměr míchání: Báze 45889 : Tužidlo 95880 (3 : 1 objemový poměr)
Ředidlo: Hempel's Thinner 08450
Čistící přípravek: Hempel's Tool Cleaner 99610
Hempadur-Mastic-45880.pdf Stáhnout
Číslo výrobku Varianta