Hemucryl Enamel Hi-Build 58030

Číslo produktu
580300000000005
580300000000020
Jako lesklý vrchní nátěr ve vodouředitelných nátěrových systémech na vnitřní a vnější povrchy v středním až těžkým korozivním prostředí. Při použití na budovách musí být brána v úvahu poměrně vysoká odolnost vůči difuzi vodních par a oxidu uhličitého. U zábradlí a podobných konstrukcí se alternativně doporučuje chemicky vytvrzující nátěr. Nátěrová hmota je kompaktabilní se systémem Hempel’s Multi-Tint®. Detailní popis
Odstín
KALKULAČKA SPOTŘEBY
μm
%
litrů
%
Varianty
5l 20l
MTT

Hemucryl Enamel HI-Build 58030 je vodouředitelná nátěrová hmota na bázi akrylátové disperze. Po zaschnutí tvoří nežloutnoucí a lesklý nátěr s nízkým záchytem nečistot, s dobrou odolností vůči
povětrnostním podmínkám a s vyso ou stálostí lesku. Je zvláště vhodná pro nanášení bezvzduchovým stříkáním. Vyhovuje Směrnici EU 2004/42/EC, o omezování emisí těkavých organických sloučenin: podkategorie i. Nátěrová hmota je kompaktabilní se systémem Hempel’s Multi-Tint®.

Vysoce kvalitní nátěrové hmoty HEMPEL pomáhají chránit nejcennější stavby a zařízení po celém světě. Ať už řešíte jakýkoliv projekt, potřebujete vybrat správný nátěr. Takový, který dodá potřebný výkon a dlouhodobou ochranu, bude mít minimální dopad na životní prostředí a pomůže vám, aby aplikace byla co nejbezpečnější. Řízení kvality produktů HEMPEL odpovídá normám ISO, NORSOK, OHSAS stejně jako lokálním nařízením. Více o produktech společnosti HEMPEL naleznete na stránkách výrobce www.hempel.cz.

Výrobce: Hempel
Konečný vzhled: lesklý
Objem sušiny: 40 ± 2%
Poměr míchání: Před použitím řádně promíchejte. Viskozita se může během skladování zvýšit.
Ředidlo: čistá voda
Čistící přípravek: čistá voda

Hemucryl-Enamel-Hi-Build-58030.pdf Stáhnout