Tlaková nádoba – stojatý vzdušník, typ VSV 11

Číslo produktu
CTVSV111000
CTVSV111600
CTVSV112000
CTVSV112500
CTVSV113000
CTVSV114000
CTVSV114000
Tlaková nádoba se používá jako vzdušník pro přetlaky 6, 10, 16 barů (nebo dle přání zákazníka), s teplotou pracovního media do 100 °C. Je vybavena kontrolním průlezem, hrdly pro přívod a odběr pracovní látky, pojistný ventil, tlakoměr, tlakový spínač a odkalení nádoby. Detailní popis
Výběr varianty
Půjčovna

Tlaková nádoba se používá jako vzdušník pro přetlaky 6, 10, 16 barů (nebo dle dohody), s teplotou pracovního media do 100 °C. Je vybavena kontrolním průlezem, hrdly pro přívod a odběr pracovní látky, pojistný ventil, tlakoměr, tlakový spínač a odkalení nádoby. Na přání zákazníka dodáme včetně veškerého příslušenství.

Zásadní součástí průmyslového kompresoru je vzdušník, stejně tak jako pro široké technologické aplikace používající stlačený vzduch, kde je hlavní úlohou tlakové nádoby vytváření zásoby stlačeného vzduchu pro nárazové vyšší použití a tím optimalizace výkonu vzduchového kompresoru. Sekundární úlohou tlakové nádoby je vyrovnávání kolísaní a pulsace tlaku v rozvodech vzduchu a také jeho přirozené ochlazování v nádobě.

Výrobce: DRUKOV
Maximální teplota pracovního media: 100 °C
Přetlak: 6, 10, 16 barů (nebo dle přání zákazníka)
Vybavení: kontrolním průlez, hrdla pro přívod a odběr pracovní látky, pojistný ventil, tlakoměr, tlakový spínač a odkalení nádoby

Číslo výrobku Varianta
CTVSV111000 Objem vzdušníku: 1 000 litrů, Hmotnost (10 barů): 260 kg, Hmotnost (16 barů): 375 kg
CTVSV111600 Objem vzdušníku: 1 600 litrů, Hmotnost (10 barů): 514 kg, Hmotnost (16 barů): 658 kg
CTVSV112000 Objem vzdušníku: 2 000 litrů, Hmotnost (10 barů): 590 kg, Hmotnost (16 barů): 769 kg
CTVSV112500 Objem vzdušníku: 2 500 litrů, Hmotnost (10 barů): 650 kg, Hmotnost (16 barů): 970 kg
CTVSV113000 Objem vzdušníku: 3 000 litrů, Hmotnost (10 barů): 735 kg, Hmotnost (16 barů): 1 130 kg
CTVSV114000 Objem vzdušníku: 4 000 litrů, Hmotnost (10 barů): 1 040 kg, Hmotnost (16 barů): 1 410 kg
CTVSV114000 Objem vzdušníku: 5 000 litrů, Hmotnost (10 barů): 1 255 kg, Hmotnost (16 barů): 1 765 kg