PosiTector® SST Stężenie soli rozpuszczalnych

Numer produktu
DEF-06230201
Wymienna sonda do PosiTector® do pomiaru stężenia soli rozpuszczalnych na powierzchni. Sonda PosiTector SST przeznaczona jest do pomiarów zgodnie z normą ISO 8502-6 i 8502-9 – metoda Bresla. Wyświetla czas wymagany do określenia testu, temperaturę próbki, przewodność (µS/cm) i gęstość powierzchniową mg/m2, jeśli dotyczy. µg/m2. Pomoc w instrumencie Ease 1-2-3 pomoże użytkownikowi w wykonaniu całego testu Bresle’a. Opis szczegółowy

Wymienna sonda do PosiTector® do pomiaru stężenia soli rozpuszczalnych na powierzchni. Sonda PosiTector SST przeznaczona jest do pomiarów zgodnie z normą ISO 8502-6 i 8502-9 - metoda Bresla. Wyświetla czas wymagany do określenia testu, temperaturę próbki, przewodność (µS/cm) i gęstość powierzchniową mg/m2, jeśli dotyczy. µg/m2. Pomoc w instrumencie Ease 1-2-3 pomoże użytkownikowi w wykonaniu całego testu Bresle'a.

W naszych warunkach geograficznych SST jest doskonałym narzędziem do odbioru części przeznaczonych do lakierowania w miesiącach zimowych. Wyższe stężenie soli w powietrzu spowodowane soleniem dróg w miesiącach zimowych może mieć negatywny wpływ na transportowane materiały i ich późniejszą obróbkę powierzchniową. Przyrząd prowadzi użytkownika przez cały proces pomiaru stężenia soli na powierzchni metodą Bresla, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na wyświetlaczu. Urządzenie wyświetla czas testu, temperaturę próbki, przewodność (µS/cm) i stężenie powierzchniowe (mg/m2 lub µg/cm 2 ). Sonda jest dostępna pojedynczo lub w zestawach z akcesoriami (komory magnetyczne lub samoprzylepne, woda DI, kubki, igły i strzykawki) do przygotowania próbek. Akcesoria: certyfikowany wzorzec przewodności, piankowe waciki (5szt), instrukcja obsługi, certyfikat kalibracji NIST dołączany do każdej sondy.

Więcej informacji o produktach DEFELSKO® można znaleźć na stronie www.defelsko.com.

Producen: DeFelsko
Zakres pomiarowy: 0 - 1.500 µS/cm, 0,0 - 600,0 µg/cm2, 0 - 6.000 mg/m2
Dokładność pomiaru (0 - 200 µS/cm): ± 2 µS/cm
Dokładność pomiaru (>200 - 600 µS/cm): ± 10 µS/cm
Dokładność pomiaru (>600 - 1500 µS/cm): ± 20 µS/cm
Uchwała: 1 µS/cm, 1mg/m2, 0,1 µg/cm2
Zakres temperatur: 0 - 50° C
Temperatura odniesienia: 25° C
Objętość komory pomiarowej: 1 ml