Przewodząca elektroda gumowa do DEFELSKO® PosiTector® HHD

Numer produktu
CTHHDPADDLE
Przewodząca elektroda gumowa do DEFELSKO® PosiTector® HHD. Opis szczegółowy

Przewodząca elektroda gumowa do DEFELSKO® PosiTector® HHD.

Więcej informacji o produktach DEFELSKO® można znaleźć na stronie www.defelsko.com.

Producen: DeFelsko