Aceton technický

Číslo produktu
401360708.01
401360109.01
ABS921.01
Aceton technický je určen zejména pro odmašťování a čištění nových podkladů nebo při odstraňování starých nátěrů z podkladů před jejich dalších úpravou, k čištění pracovních pomůcek a zařízení a dále jako technické rozpouštědlo, např. celulózových lepidel. Detailní popis
Varianty
0,7l 4l 9l

Aceton technický je určen zejména pro odmašťování a čištění nových podkladů nebo při odstraňování starých nátěrů z podkladů před jejich dalších úpravou, k čištění pracovních pomůcek a zařízení a dále jako technické rozpouštědlo, např. celulózových lepidel.

Výrobek je hořlavá a toxická kapalina, dodržujte proto vždy bezpečnostní pokyny! Bezpečnostní informace naleznete na připojeném bezpečnostním listě v záložce "Ke stažení".

Výrobce: Nátěrové hmoty, spol. s r.o.
Použití: Je určen k odmašťování a čištění nových podkladů nebo při odstraňování starých nátěrů z podkladů před jejich dalších úpravou.
Složení: aceton
Nebezpečnost: Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, hustota 791 kg/m3, obsah celk. org. uhlíku 0,62 kg/kg produktu.
Balení: 0,7l, 4l, 9l, 30l, sudy, kontejnery

ACETON.pdf Stáhnout

Číslo výrobku Varianta
401360708.01 Aceton technický - 0.7l
401360109.01 Aceton technický - 4l
ABS921.01 Aceton technický - 9l