Toluen technický

Číslo produktu
401360709.01
401360165.01
ABS1345.01
PM000007743.38
Toluen technický se používá jako rozpouštědlo pro speciální účely, např. k ředění některých kaučukových lepidel, některých barev a laků, k čištění a k jiným technickým účelům, kdy je to doporučeno. Detailní popis
Varianty
0,7l 4l 9l 180l

Toluen technický se používá jako rozpouštědlo pro speciální účely, např. k ředění některých kaučukových lepidel, některých barev a laků, k čištění a k jiným technickým účelům, kdy je to doporučeno.

Výrobek je hořlavá a toxická kapalina, dodržujte proto vždy bezpečnostní pokyny! Bezpečnostní informace naleznete na připojeném bezpečnostním listě v záložce "Ke stažení".

Výrobce: Nátěrové hmoty, spol. s r.o.
Použití: Je určen k ředění některých kaučukových lepidel, některých barev a laků, k čištění a k jiným technickým účelům.
Složení: toluen
Nebezpečnost: Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, hustota 866 kg/m3, obsah celk. org. uhlíku 0,91 kg/kg produktu.
Balení: 0,7l, 4l, 9l, 30l, sudy, kontejnery

TOLUEN.pdf Stáhnout

Číslo výrobku Varianta
401360709.01 Toluen technický - 0.7l
401360165.01 Toluen technický - 4l
ABS1345.01 Toluen technický - 9l
PM000007743.38 Toluen technický - 180l