Ředidlo S 6006

Číslo produktu
401360160.01
ABS120.01
401360707.01
Ředidlo S 6006 je určeno k ředění syntetických a olejových nátěrových hmot nanášených štětcem, zasychajících na vzduchu při normální teplotě. Detailní popis
Varianty
0,7l 4l 9l

Ředidlo S 6006 je určeno k ředění syntetických a olejových nátěrových hmot nanášených štětcem, zasychajících na vzduchu při normální teplotě.

Ředidlo je hořlavá a toxická kapalina, dodržujte proto vždy bezpečnostní pokyny! Bezpečnostní informace naleznete na připojeném bezpečnostním listě v záložce "Ke stažení".

Výrobce: Nátěrové hmoty, spol. s r.o.
Použití: Ředidlo S 6006 je určeno k ředění syntetických a olejových nátěrových hmot nanášených štětcem, zasychajících na vzduchu při normální teplotě.
Složení: uhlovodíky C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromatické (2-25%), xylen (směs izomerů)
Nebezpečnost: Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, hustota 790 kg/m3, obsah celk. org. uhlíku 0,85 kg/kg produktu.
Balení: 0,7l, 4l, 9l, 30l, sudy, kontejnery
S-6006.pdf Stáhnout
Číslo výrobku Varianta
401360160.01 Ředidlo S 6006 - 0.7l
ABS120.01 Ředidlo S 6006 - 4l
401360707.01 Ředidlo S 6006 - 9l