Ředidlo S 6001

Číslo produktu
401360703.01
401360704.01
401360164.01
Ředidlo S 6001 je určeno k ředění syntetických nátěrových hmot rychle zasychajících, zvlášť vhodné pro stříkání. Detailní popis
Varianty
0,7l 4l 9l

Ředidlo S 6001 rozpouští a ředí syntetické nátěrové hmoty rychle zasychající a zlepšuje jejich roztíratelnost. Zvlášť vhodné je pro nátěrové hmoty nanášené stříkáním. Je vhodné případně i na další technologické účely, k čištění štětců a k odstranění starých nátěrů. Ředidlo se nesmí používat stříkáním.

Ředidlo je hořlavá a toxická kapalina, dodržujte proto vždy bezpečnostní pokyny! Bezpečnostní informace naleznete na připojeném bezpečnostním listě v záložce "Ke stažení".

Výrobce: Nátěrové hmoty, spol. s r.o.
Použití: Ředidlo S 6001 je určeno k ředění syntetických nátěrových hmot rychle zasychajících, zvlášť vhodné pro stříkání.
Složení: toluen, uhlovodíky C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromatické (2-25%)
Nebezpečnost: Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, hustota 820 kg/m3, obsah celk. org. uhlíku 0,84 kg/kg produktu.
Balení: 0,7l, 4l, 9l, 30l, sudy, kontejnery
S-6001.pdf Stáhnout
Číslo výrobku Varianta
401360703.01 Ředidlo S 6001 - 0.7l
401360704.01 Ředidlo S 6001 - 4l
401360164.01 Ředidlo S 6001 - 9l