Ředidlo S 6300

Číslo produktu
XXA
XXB
XXC
PM000000907.38
PM000000257.38
Ředidlo S 6300 je určeno k ředění jednosložkových i dvousložkových epoxidových nátěrových hmot mimo tepaného emailu. Detailní popis
Varianty
0,7l 4l 9l 180l 1000l

Ředidlo S 6300 je určeno k ředění jednosložkových i dvousložkových epoxidových nátěrových hmot mimo tepaného emailu.

Ředidlo je hořlavá a toxická kapalina, dodržujte proto vždy bezpečnostní pokyny! Bezpečnostní informace naleznete na připojeném bezpečnostním listě v záložce "Ke stažení".

Výrobce: Nátěrové hmoty, spol. s r.o.
Použití: Ředidlo S 6300 je určeno k ředění epoxidových dvousložkových nátěrových hmot mimo tepaného emailu
Složení: xylen (směs izomerů), butan-1-ol, n-butylacetát, 1-methoxypropan-2-ol, ethylbenzen
Nebezpečnost: Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, hustota 850 kg/m3, obsah celk. org. uhlíku 0,74 kg/kg produktu.
Balení: 0,7l, 4l, 9l, 30l, sudy, kontejnery
S-6300.pdf Stáhnout
Číslo výrobku Varianta
XXA Ředidlo S 6300 - 0.7l
XXB Ředidlo S 6300 - 4l
XXC Ředidlo S 6300 - 9l
PM000000907.38 Ředidlo S 6300 - 180l
PM000000257.38 Ředidlo S 6300 - 1000l