Ředidlo S 6005

Číslo produktu
401360705.01
401360161.01
40000216.01
Ředidlo S 6005 je určeno k ředění syntetických nátěrových hmot nanášených štětcem, stříkáním nebo máčením. Detailní popis
Varianty
0,7l 4l 9l

Ředidlo S 6005 je určeno k ředění syntetických nátěrových hmot, na bázi alkydové a epoxiesterové pryskyřice, určené na lehké kovy, nanášených štětcem, stříkáním nebo máčením.

Ředidlo je hořlavá a toxická kapalina, dodržujte proto vždy bezpečnostní pokyny! Bezpečnostní informace naleznete na připojeném bezpečnostním listě v záložce "Ke stažení".

Výrobce: Nátěrové hmoty, spol. s r.o.
Použití: Ředidlo S 6005 je určeno k ředění syntetických nátěrových hmot nanášených štětcem, stříkáním nebo máčením.
Složení: xylen (směs izomerů), ethylbenzen
Nebezpečnost: Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, hustota 870 kg/m3, obsah celk. org. uhlíku 0,90 kg/kg produktu.
Balení: 0,7l, 4l, 9l, 30l, sudy, kontejnery
S-6005.pdf Stáhnout
Číslo výrobku Varianta
401360705.01 Ředidlo S 6005 - 0.7l
401360161.01 Ředidlo S 6005 - 4l
40000216.01 Ředidlo S 6005 - 9l