Hempadur Fast Dry 45410

Číslo produktu
454100000000005
454100000000020
Jako rychle vytvrzující vrchní nátěr v mírném až těžkém korozivním prostředí. Jako jednovrstvý nátěr přímo na ocelový povrch v mírném korozivním prostředí. Jako vrchní nátěr tam, kde jsou akceptovány změny ve vzhledových vlastnostech, které jsou typické pro epoxidové nátěrové hmoty. Nátěrová hmota je kompaktabilní se systémem Hempel’s Multi-Tint®. Detailní popis
Odstín
KALKULAČKA SPOTŘEBY
μm
%
litrů
%
Varianty
5l 20l
MTT

Hempadur Fast Dry 45410 je dvousložková, vysokosušinová epoxidová nátěrová hmota. Obsahuje zinkfosfát. Vyhovuje Směrnici EU 2004/42/EC, o omezování emisí těkavých organických sloučenin:
podkategorie j. Nátěrová hmota je kompaktabilní se systémem Hempel’s Multi-Tint®.

Vysoce kvalitní nátěrové hmoty HEMPEL pomáhají chránit nejcennější stavby a zařízení po celém světě. Ať už řešíte jakýkoliv projekt, potřebujete vybrat správný nátěr. Takový, který dodá potřebný výkon a dlouhodobou ochranu, bude mít minimální dopad na životní prostředí a pomůže vám, aby aplikace byla co nejbezpečnější. Řízení kvality produktů HEMPEL odpovídá normám ISO, NORSOK, OHSAS stejně jako lokálním nařízením. Více o produktech společnosti HEMPEL naleznete na stránkách výrobce www.hempel.cz.

Výrobce: Hempel
Konečný vzhled: polo-matný
Objem sušiny: 65 ± 2%
Poměr míchání: Báze 45419 : Tužidlo 98430 (3 : 1 objemově) Před použitím řádně promíchejte.
Ředidlo: Hempel's Thinner 08450
Čistící přípravek: Hempel's Tool Cleaner 99610

Hempadur-Fast-Dry-45410.pdf Stáhnout