GRAMOS® TakRag – chusteczki samoprzylepne, 10 x 50 szt.

Numer produktu
GGYGRA1010061G
GRAMOS® TakRag – ściereczka samoprzylepna (nośnik bawełniany) do wycierania zabrudzeń w lakierniach i podobnych zakładach, do wycierania zabrudzeń na początku procesu i podczas czyszczenia. Ze względu na lepki składnik, powinniśmy starać się, aby usunięte zabrudzenia przylegały do ściereczki. Wycieranie odbywa się bez dużego nacisku, dzięki czemu na czyszczonej powierzchni nie pozostają ślady żywicy. Opis szczegółowy

GRAMOS® TakRag - ściereczka samoprzylepna (nośnik bawełniany) do wycierania zabrudzeń w lakierniach i podobnych zakładach, do wycierania zabrudzeń na początku procesu i podczas czyszczenia. Ze względu na lepki składnik, powinniśmy starać się, aby usunięte zabrudzenia przylegały do ściereczki. Wycieranie odbywa się bez dużego nacisku, dzięki czemu na czyszczonej powierzchni nie pozostają ślady żywicy. Czyść od góry do dołu lub od lewej do prawej, uważając, aby nie przenosić ściereczki na już wyczyszczone części. Szmatkę można rozłożyć, schować zużytą część i kontynuować. W ten sposób można maksymalnie wykorzystać całą powierzchnię ręcznika.

Typowe zastosowania:

  • po KTL (obraz kataforetyczny)
  • przed wypełniaczem
  • przed malowaniem po szlifowaniu
  • po naprawach i czyszczeniu
  • nadaje się do czyszczenia poszarpanych części karoserii i innych spryskanych produktów (drzwi, ramy drzwi itp.)
  • ponadto nadaje się do czyszczenia kurzu - może pomieścić dużą ilość cząstek kurzu

Producen: GRAMOS
Materiały: lepkim składnikiem jest żywica, bawełniana tkanina nośna ma największą zawartość żywicy i to decyduje o jej zastosowaniu