CHLOR*RID™ – odstraňovač rozpustných solí

Číslo produktu
CTCHLORRID
CHLOR*RID™ odstraňuje chloridy, sírany, dusičnany a další rozpustné solné kontaminanty v jednoduchém ředění s pitnou vodou. Je biologicky odbouratelný, nehořlavý a neobsahuje žádné těkavé organické sloučeniny. Po použití nezanechává žádný film ani zbytky a tím nenarušuje přilnavost následně aplikovaných ochranných nátěrů. Detailní popis
Varianty
20l
Doporučujeme

CHLOR*RID™ odstraňuje chloridy, sírany, dusičnany a další rozpustné solné kontaminanty v jednoduchém ředění s pitnou vodou. Je biologicky odbouratelný, nehořlavý a neobsahuje žádné těkavé organické sloučeniny. Po použití nezanechává žádný film ani zbytky a tím nenarušuje přilnavost následně aplikovaných ochranných nátěrů. CHLOR*RID™ je mezinárodně schválen jako nejjednodušší a nejekonomičtější způsob odstranění rozpustných solí z povrchů jakoukoli metodou: tryskáním párou/mlhou, vysokotlakým mytím či mokrým abrazivním otryskáváním. Snadno se používá, nepředstavuje žádné zdravotní rizika a nevyžaduje žádné speciální certifikace pro použití v těžkém průmyslu.

Rozpustné soli, jako jsou chloridy, sírany a dusičnany, se nacházejí na površích všude. Tyto rozpustné soli nasávají vlhkost přes ochranné povlaky a způsobují puchýře nátěrových systémů a jejich předčasné selhání. Mohou zároveň způsobit degradaci substrátu. Ztráta produktivity díky selhání ochranného nátěru je nákladná a může být nebezpečná. Tryskání vodou a abrazivní otryskávání (mokré nebo suché) samy o sobě nedostačují při odstraňování solí z většiny substrátů.

Výrobce: CHLOR RID International, Inc.
Doporučené ředění (CHLOR*RID™/pitná voda): 1:30 - 1:200 v závislosti na aplikaci.
Doporučená metoda aplikace: Vysokotlaké mytí.
Doporučené médium: Pitná voda, demineralizovaná voda.
Doporučené parametry mytí: Tlak na trysce min. 100 barů, T = 40°C - 120°C.
Doporučená vzdálenost trysky od povrchu: 20 cm

06-02-CHLOR-RID-BL.pdf Stáhnout

Číslo výrobku Varianta
CTCHLORRID CHLOR*RID™ – odstraňovač rozpustných solí - 20l