HOLD*BLAST™ – aktivní povrchový pasivátor

Číslo produktu
CTHOLDBLAST
HOLD*BLAST™ je aktivní povrchový pasivátor, který se zastaví tvorbu bleskové koroze až na několik dní po použití. Je ekonomicky výhodný, zdravotně nezávadný a snadno použitelný. Po použití nezanechává žádný film ani zbytky a tím nenarušuje přilnavost následně aplikovaných ochranných nátěrů. Detailní popis
Varianty
20l

HOLD*BLAST™ je aktivní povrchový pasivátor, který se zastaví tvorbu bleskové koroze až na několik dní po použití. Je ekonomicky výhodný, zdravotně nezávadný a snadno použitelný. Po použití nezanechává žádný film ani zbytky a tím nenarušuje přilnavost následně aplikovaných ochranných nátěrů. Použijte ředění 1:50; v závislosti na kvalitě vody, vyšší poměry ředění jsou možné. Používá se jako aditivum při metodách mokrého otryskávání či otryskávání párou.

Při použití se zařízením pro mokré abrazivní otryskávání se doporučuje začít se směsí jednoho litru HOLD*BLAST™ na 50 litrů pitné vody. Koncentrace mohou být i nižší v závislosti na okolnostech a typu aplikace. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Po důkladném otryskání podkladu a před aplikací nátěru je třeba nechat povrch důkladně vyschnout. Typická doba „udržení kvality otryskaného povrchu“ je přibližně 72 hodin. Tento produkt nezanechává žádné chemické stopy, je biologicky odbouratelný, není nebezpečný a je bezpečnou a účinnou alternativou k nebezpečným chemickým inhibitorům koroze. Povrchy ošetřené pomocí přípravku HOLD*BLAST™ není třeba znovu oplachovat. Zamezte opětovnému navlhčení ošetřeného povrchu. Opětovné zvlhčení ošetřeného povrchu, např. deštěm, ponořením, rosením, kondenzací, sníží účinnost přípravku HOLD*BLAST™.

Výrobce: CHLOR RID International, Inc.
Doporučené ředění (HOLD*BLAST™/pitná voda): 1:50 a nižší v závislosti na okolnostech a typu aplikace.
Doporučená metoda aplikace: Mokré abrazivní otryskávání.
Doporučené médium: Pitná voda.

Číslo výrobku Varianta
CTHOLDBLAST HOLD*BLAST™ – aktivní povrchový pasivátor - 20l